Yrityslaina – mistä lainaa yritykselle?

1944 0
Yrityslainaa
(Last Updated On: 6.4.2024)

Hae lainaa yritykselle heti netistä. Yrityslainoja myönnetään suuriakin summia, kunhan talous on kunnossa. Yrityslaina on oiva vaihtoehto rahoittamaan yrityksen alkutaivalta tai vaikka uuden projektin aloittamista, jos oma talous ei siihen anna myöden. 

Valitse sopiva yrityslainaa myöntävä palvelu ja täytä hakemus netissä – lainan voit saada tilillesi parhaassa tapauksessa jo samana päivänä. 

Voit myös käyttää yrityksesi toimintaan muita lainaa myöntäviä yrityksiä. Katso kaikki lainapaikat tästä.

Yritysten sujuva rahoittaminen on kasvun kulmakivi

Talous on erityisesti finanssialan kasvun ja velkakriisin myötä muodostunut erittäin tunnepitoiseksi puheenaiheeksi yhteiskunnassamme. Mielipiteitä ja näkemyksiä parhaimmista käytännöistä sekä järkevimmistä toimenpiteistä eteenpäin mentäessä on lähes jokaisella ja ääripäästä toiseen. Yhdestä asiasta voidaan kuitenkin lähes maailmanlaajuisesti päästä yhteisymmärrykseen: yritykset ovat taloutemme vetureita. Niiden kautta kulkeva raha ruokkii talouttamme tuoden kasvua, tuottoa ja hyvinvointia. Mistä tuota rahaa sitten saa? Miten yrittäjät voivat saada toimintansa aloitettua, pysymään yllä tai parhaimmillaan jopa kasvamaan oikein mitoitetuilla ja ajoitetuilla vieraan pääoman piristysruiskeilla?

Lainaa yritykselle – Monesta lähteestä ja moneen tarpeeseen

Yrityslaina on nimensä mukaisesti yrityksille suunnattu laina. Monet eri toimijat, erityisesti pankit tai sijoituslainaamiseen erikoistuvat yritykset, tarjoavat nykyaikana suhteellisen nopeasti ja joustavasti verkon välityksellä haettavaa lainaa 2000 eurosta aina 50000 euroon asti. Etenkin yritysten suuremmat investoinnit rahoitetaan yleensä ainakin osittain lainatulla rahalla.

Lainan saaminen vaatii vahvaa taloutta ja aitoa uunnitelmallisuutta, mutta hyvin hoidetulla yrityksellä tai alkavilla yrittäjillä ei ole tavallisesti ongelmia saada tarvitsemaansa lainaa.

Yrityslainaa voidaan yleensä hakea kolmestaeri syystä: Yrityksen perustamiseksi, käyttöpääoman lisäämiseksi tilanteessa, jossa halutaan laajentaa toimintaa tai yrityksen talouden tasapainottamiseksi taantumassa.

Olipa oman yrityksesi tilanne mikä tahansa, sopiva laina todennäköisesti löytyy nopeammin kuin luuletkaan. Tämä ei tietenkään kerro hakemuksesi hyväksytyksi tulemisen todennäköisyydestä mitään, mutta ainakin alkuun pääset siis suhteellisen vaivattomasti.

Yrityslainan saamisen ehdot

Eri lainatyypeillä on selkeästi erilaiset ehdot. Esimerkiksi pikalainaa voi saada jopa heti ja myös ilman vakuuksia, kun taas suurempia lainoja varten yrityksellä tarvitsee olla valmiiksi jo runsaasti pääomaa. Huomaa, että osakeyhtiöiden tapauksessa yritys vastaa lainasta koko omaisuudellaan, mutta osakkaiden henkilökohtainen omaisuus ei ole muuten vaakalaudalla.

Ison yrityslainan hakeminen on pidempi prosessi kuin vaikkapa yksityisen kulutusluoton. Yrityksen on todistettava maksukykyisyytensä ja olevansa taloudellisesti tasapainossa.Yhtiön on lainanhakijaksi kelvatakseen oltava Suomessa rekisteröity. Lisäksi sillä on oltava riittävä takaisinmaksukyky eikä lainkaan maksuhäiriöitä.Liitteeksi saatat tarvitaesimerkiksi viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen, kirjanpitotietoja, kuvauksen rahoitushankkeesta sekä hallituksen kokouksen päätös lainan hakemisesta. Lainahakemuksen voi yleensä tehdä vain yrityksen toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja.

Yrityslainan, kuten muidenkin lainojen hakijaksi hyväksytyksi tullakseen on ainakin seuraavien asioiden toteuduttava:olet yksityishenkilö,joka hakee lainaa uuden yhtiön perustamista, perustetun yhtiön toimintaa tai elinkeinonharjoittamista varten, olet täysivaltainen ja täyttänyt 18 vuotta, sinulla on pysyvä asuinpaikka Suomessa jasäännölliset tulot. Lisäksi sinulla ei saa olla maksuhäiriöitä, etkä voi ollamyöskään hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on rekisteröity maksuhäiriöitä. Tarvittavia liitteitä elinkeinonharjoittajaltavoivat olla viimeisin vahvistettu tilinpäätös, kuvaus rahoitushankkeesta ja viimeisin vahvistettu verotuspäätös. Jos rahoitettavaa yhtiötä ei ole vielä hakemusvaiheessa perustettu, tarvittavat liitteet voivat käsittää ainakin liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman.

Erilaisia yrityslainoja

Investointi- ja käyttöpääomalainalla voidaan tehdä kiinteitä investointeja tai tehdäomistajuusjärjestelyjä. Huomion arvoista on se, että tämä laina voi olla oikeutettu Euroopan aluekehitysrahaston korkotukeen.

Kansainvälistymislainaa käytetään suomalaisen yrityksen ulkomailla toimivan tytäryhtiön tai toimipaikan perustamiseen tai kehittämiseen.

Pieni yritys voi saada pienlainaa monista paikoista. Kulutusluottoja tarjoavat yritykset, pankit ja muut rahoitusalan toimijat tarjoavat kaikki pienlainaa. Pienlainaa voidaan käyttää moniin kohteisiin, kuten laitehankintoihin tai kehitystyöhön.

Kehittämislainalla voi tehdä tuotekehitystä tai tutkimustyötä liiketoiminnan edistämiseksi.

Suhdannelainalla tasapainotetaan taantuman aiheuttamaa väliaikaista lovea yrityksen taloudessa.

Ympäristölaina on yksi vähemmän tunnetuista lainatyypeistä. Se on yleensä käyttöpääomalainaa edullisempi laina, jota käytetään yritystoiminnan kehittämiseen ekologisesti kestävään suuntaan.

Lainaa aloittavalle yritykselle

Yrittäjälaina on yrittäjän tai osakkaan henkilökohtainen laina, jolla yleisimmin rahoitetaan yrityksen pääoman hankkimista itselle.

Pankit lainantarjoajina

Eräs pankkien tuottoisimmista rahoituskohteista ovat yritykset. Pankit pyrkivät pitämään huolen, että yritys pystyisi hoitamaan suurimman osan rahoitusasioistaan heidän palveluidensa avulla.

Rahan saaminen pankista on kuitenkin muuttunut eurokriisin myötä vaikeaksi. Pääoma- ja likviditeettivaatimukset ovat kireät. Ilman vapaata pääomaa lainasta on turha haaveilla. Vakuudet eivät itsessään riitä lainan saamiseksi, vaan myös muiden asioiden on oltava kunnossa.

Lainaa haettaessa pankki suorittaa luottokelpoisuusarvion, jonka aikana analysoidaan ainakin seuraavia tekijöitä:

  • Yrityksen taloudellinen historia
  • Yrityksen omistajat ja johto, sekä heidän henkilökohtainen luottohistoriansa
  • Liiketoimintasuunnitelma, markkina-asema, kilpailu
  • Liiketoiminnan laajuus, kannattavuus ja tase

Yrityksen käyttökatteen on riitettävä lyhyellä aikavälillä pakollisten maksujen hoitamiseen ja pidemmällä aikavälillä kassavirran on tuotettava voittoa omistajille ja sijoittajille.

Kulutusluotot

Pankkien ja julkiseen sektoriin kuuluvien rahoitusalan yritysten lisäksi yrityslainoja tarjoavat kulutusluottoihin erikoistuneet yritykset. Niiden korot ovat pankkien tarjoamiin yrityslainoihin verrattuna korkeammat, mutta laina on helpompi saada ja lainapäätöksen saa nopeasti.

Taantuman ja Euroopan heikon taloustilanteen pitkityttyä pienten ja helposti haettavien, mutta hinnaltaan kalliiden yrityslainojen määrä markkinoilla on kasvanut. Osa lainoista on sellaisia, ettei rahoitusyhtiö edes tarkista yrityksen tilitietoja, vaan yrityksen omistajan henkilötakaus katsotaan riittäväksi yritysluoton takeeksi. Vastaavasti korkotasot ovat erittäin korkealla, mutta tässäkin auttaa lainavertailu.

Yksilölliset tarpeet ja voimavarat keskiössä

Jokainen yritys on pitkälti sen johdossa ja palveluksessa toimivien henkilöiden summa.

Markkinoinnin ja arvostuksen nimissä tavataan väittää toista ja etenkin suuremmat yhtiöt tosiaan vaikuttavat pikemminkin ajanlaskun alusta olemassa olleilta ja ikuisesti kestäviltä instituutioilta kuin kuolevaisten ihmisten kunnianhimon ja yhteistyön tuloksilta. Joka tapauksessa jokaisella yhtiöllä, kuten yksilöilläkin, on elinkaari.

Tämä elinkaari voi olla niin pitkä ja yritys niin valtava, että sen ailahteluita ei keskiverto kansalainen edes huomaa, mutta se silti käy läpi nousuja ja laskuja aivan kuten pienemmät yritykset tai yksityishenkilötkin.

Ihmiset ja heidän arvionsa ja käsityksensä tulevasta, nykyisestä ja menneestä ovat avainasemassa lainaamisen molemmin puolin. Vakavarainen yritys saa luonnollisesti helpommin lainaa, kuin vaikkapa juuri perustettu ja vakiintumaton yritys.

Kyseessä olevat summat tietenkin vaihtelevat myös, mutta paradoksi pysyy samana: kun yritys esimerkiksi alkumetreillään kipeimmin kaipaa rahoitusta toiminnan käynnistämisen tai kasvattamisen toivossa, on lainaa vaikeampi saada, kuin mahdollisesti myöhemmin koittavassa vakaammassa taloustilanteessa.

Inhimillinen ja tapauskohtainen päätöksenteko ei ole koskaan virheetöntä, mutta parempaan ei ainakaan vielä pystytä.

Harkinta, huolellisuus ja suunnitelmallisuus

Yrittäjän itsensä kannattaa lainanhakua suunniteltaessa käyttää, kuten kaikessa muussakin toiminnassaan, harkintaa ja huolellisuutta. Lainaa hakevan on varmuudella itse tiedettävä, millainen korkotaso on hyväksyttävä ja mitkä ehdot omalla kohdalla täyttyvät.

Lisäksi lainan tarpeen on oltava realistisesti mitoitettu ja hyvin perusteltu – lainaa 10000€ sopii esimerkiksi hyvin startupeille. Jos lainasummalle on selkeä ja konkreettinen tarve, se käy mahdolliselle lainantarjoajalle ilmi viimeistään lainahakemuksessa, jossa liitteenä on usein oltava perusteellinen selvitys lainan käyttötarkoituksesta ja yrityksen nykytilanteesta.

Yrityslainojen ehdot voivat olla yksilöllisiä

Tunnepitoiset mielikuvat ja johtopäätökset eivät kuulu lainaamiseen tai taloudenhoitoon muutenkaan. Ostopäätöksiä, ja valitettavasti myös lainaamiseen liittyviä päätöksiä, tehdään nykyaikana turhan impulsiivisesti ja heppoisin perustein. Tästä seuraa yleensä vain päänvaivaa ja pahimmillaan syvenevää taloudellista ahdinkoa, vaikka alkuperäiset tavoitteet olisivatkin olleet myönteiset ja silloisetajatukset tuntuneet järkeviltä.

Tuumasta toimeen

Kun vaihtoehdot on tarkoin punnittu, yrityksen ja mielellään yrittäjän henkilökohtainenkin taloudellinen tilanne arvioitu ja lainan hakemisesta päätetty, on aika siirtyä hakemuksen lähettämiseen. Rahoitusta löytyy yleensä aina hankkeisiin, jotka sitä kaipaavat. Tietyt perusehdot ja vaatimukset täytyy vain täyttää, jotta yhteistyö lainaa hakevan ja lainaa tarjoavan osapuolen välillä sujuisi mahdollisimman mutkattomasti. Todellinen uhka ei olekaan rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen, vaan pikemminkin pelkästään omillaan pärjäämään pyrkivän yrityksen taloudellisten olosuhteiden asettamat rajoitteet tuottavalle toiminnalle.

Yhteenveto Yrityslainoista

Jos olet nykyinen tai kenties aloittava yrittäjä, lainaaminen on varmasti sinulle ajankohtaista. Epäröinti ja tunteet on syytä jättää yhtälöstä pois ja ottaa niiden sijasta pelkät tosiasiat huomioon. Vain järkiperäinen ja käytännönläheinen suunnitelma yrityksen toiminnasta ansaitsee pankin, sijoittajan tai lainayrityksen huomion ja rahallisen osallistumisen.

Vaihtoehtojen määrä ei ainakaan lainanhaussa toimi esteenä, sillä rahoitusta tarjoavat monet eri tahot aina pikavipeistä alkaen. Tee siis itsenäistä taustatutkimusta eri vaihtoehdoista, arvioi itsellesi sopivin niistä ja etene lainahakemuksen tekemiseen rauhallisen päättäväisesti. Useimmat yrityslainat ovat vain verkkohaun ja muutaman hiirenpainalluksen päässä.

Kerro kokemuksia
0 Kävijäarvosana 0 äänelle

Ei kommentteja

Jätä Kommentti