Tietosuojakäytäntö

Löydät tästä yleiset tiedot koskien henkilörekistereitä ja tietosuojakäytäntöjä.

Rekisterinpitäjä

PikalainaHeti.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Osoite: Yliopistonkatu 7, 00101 Helsinki Puhelin: 0600-398 888 Sähköposti: asiakaspalvelu@pikalainaheti.fi

Rekisterin nimi ja tarkoitus

Rekisterin nimi on ”Pikalaina Heti asiakasrekisteri”. Se on perustettu PikalainaHeti palvelun kehittämistä, parantamista ja käytön tallentamista varten.

Millaisia tietoja minusta kerätään ja miksi?

Keräämme tietoja vierailijoista, kun he saapuvat sivustolle. Tallennamme IP – osoitteen ilman muita tunnisteita anonyymisoituun muotoon, joka varmistaa, ettei muita tietoja voida yhdistää tunnistavaan tietoon. Muut keräämämme tiedot ovat maa mistä yhteys palvelimelle muodostuu, selaintiedot, vierailun ajankohta, mistä sivustolle saavutaan sekä miten sivustolla toimitaan. Tietoja kerätään paremman palvelun tarjoamiseksi, toiminnan tehostamiseksi sekä yleisesti sivuston käytettävyyden parantamiseen.

Mihin lakiin tietojen keräys ja käsittely perustuu?

Perustamme tietojen käsittelyn EU:n tietosuoja-asetuksissa määrättyihin kohtiin. Pääsääntöiset oikeutukset ovat lakitekniset keräysvelvoitteet, oikeus kerätä tietä palvelusta sekä käyttäjän kanssa tehtyyn suostumukseen.

Miten tietoa kerätään?

Keräämme tietoa muutamassa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on käyttäjän saapuessa sivustolle, silloin selain toimittaa palvelimelle aiemmin mainittuja tietoja. Käyttäjän liikkuessa sivustolla palvelin tallentaa toimenpiteet, kuten tehdyt valinnat, analytiikkaa varten. Tietoa voidaan kerätä suoraan käyttäjältä lomakkeen avulla, missä tiedustellaan yleensä yhteistietoja kuten sähköpostiosoitetta. Tämä tieto kerätään käyttäjän itse toimittamana, ei automaattisesti. Lisäksi evästeet keräävät sessiokohtaista tietoa sekä palaavan käyttäjän tietoja. Evästeistä lisää myöhemmin.

Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä

Pidätämme oikeuden luovuttaa tietoa luotettavaksi katsotuille yhteistyökumppaneille, sisaryritykselle tai alihankkijalle kehitystarkoitukseen. Luovutettava tieto ei ole yksilöitävissä käyttäjään, vaan se on anonyymisoitu käyttäjien yksityisyyden varmistamiseksi. Missään tilanteessa emme myy kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille, vaan kaikki tiedonvaihto tulee tapahtumaan kehittämiseen tai palvelun sekä toimintojen parantamiseen. Tietojen tarkistamisesta tietokannasta jää lokiin merkintä. Pääsy tietoihin on ainoastaan oikeutetuilla henkilöillä. Varaamme oikeuden luovuttaa tietoja tietyissä tilanteissa myös EU / ETA – alueen ulkopuolelle. Luovuttaminen tapahtuu ainoastaan edellä mainituin varauksin ja rajoituksin. Vakuutamme turvallisen ja hyvän tiedonhallinnan jatkumista myös tilanteissa, missä tietoja luovutetaan edellä mainittujen ehtojen mukaisesti. Tietojen luovuttamisesta lisää

Henkilötietojen tarkastus ja korjaus

Pikalaina Heti ei pidä erillistä tietokantaa käyttäjätunnuksista (ei koske mahdollisia sähköpostilistoja), joten käyttäjätietoja mihin voisi tarvita tehdä muutoksia pääsyn varmistamiseksi sivustolle ei synny. Jos haluat tiedustella mitä tietoja sinusta mahdollisesti löytyy, tai haluat poistaa kaikki mahdolliset tiedot Pikalaina Heti palvelun tietokannasta, ota yhteyttä asiakaspalvelu@pikalainaheti.fi. Voit estää tietoja keräävien evästeiden toiminnan joko Googlen yleisistä selainasetuksista tai käyttämäsi nettiselaimen asetuksia muuttamalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käyttäjällä on oikeus pyytää tietojen poistamista, muuttamista tai siirtämistä, mikäli tietokannassa on tietoa, joka on yksilöitävissä yksittäiseen käyttäjään tunnistettavasti. Kaikki tietojen käsittelyyn liittyvät asiat tulee hoitaa asiakaspalvelun kautta, virallisia lomakkeita käyttämällä. Suoramarkkinointiin käytettäviä tietoja on mahdollista rajoittaa selainasetusten kautta.

Rekisterin turvallisuus ja tietojen säilyttäminen

PikalainaHeti palvelu pyrkii parhaan taitonsa ja osaamisensa mukaan kunnioittamaan hyvin tietoturvallisuuden periaatteita, pitämään kaikki järjestelmät päivityksiltään ajantasaisina, sekä käyttäen alan suosittamia turvallisuus sekä salausratkaisuja. Kaikki tiedot siirretään salatulla yhteydellä, eikä ole tallennettuna tietokantaan selkoluettavaan muotoon. Salausavaimeen on pääsy ainoastaan määrätyillä henkilöillä turvallisuuden parantamiseksi. Hyvä rekisterinpidon laki ja käytännöt

Evästeiden käyttö (cookies)

Sivustolla käytetään evästeitä palvelun mahdollistamiseen, edellä mainittujen tietojen keräämiseen sekä käyttäjien toimintojen seurantaan. Evästeitä voi myös asettaa kolmas osapuoli kuten esimerkiksi Google, joiden toiminnasta emme ole vastuusta. Pikalaina Heti sivustolta löytyy kahdenlaisia evästeitä: Seuranta evästeitä, jotka tunnistavat palveluun palaavan käyttäjän, muistavat aiemmat valinnat ja näin pystyvät optimoimaan toimitettavan palvelun sisällön käyttäjälle. Toiset evästeet ovat istuntokohtaiset evästeet, eli sessio evästeet, joiden tarkoitus on toimia vain yhden istunnon ajan. Se muistaa juuri sillä hetkellä tehdyt valinnat, mutta ei talleta niitä. Istuntokohtaiset evästeet poistuvat automaattisesti selaimen päivittämisen myötä. Viestinäviraston evästeet – sivulta lisätietoja